น้ำมันหล่อเย็น (Cutting Fluid)

น้ำมันหล่อเย็น (Cutting Fluid) หรือเรียก น้ำหล่อเย็น เป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อเย็นที่ใช้สำหรับระบายความร้อน และลดแรงเสียดทานขณะการตัดเฉ

read more


Little Known Facts About ebookstore.

The solution became apparent through a discussion with a Maritime Corps basic. "Officers eat very last," he mentioned. Sinek watched as quite possibly the most junior Marines ate 1st whilst quite possibly the most senior Marines took their position behind the line.Sensing that condition amount negotiations will be essential to make his system a tru

read more